Yayın İmkanı

  • Kongre'de sunulmak üzere gönderilen bildirilerin özetleri kongre gününde katılımcılara verilecek olan Bildiri Özetleri kitabında yer alacaktır.
  • Kongre'de sunulmuş bildirilerin tam metinleri ISBN numarası alınmış Kongre Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır.
  • Ayrıca talep eden yazarların bildirileri "The Journal of International Scientific Researches" dergisinin yayın sürecinden geçtikten sonra Kongre Özel Sayısında yayınlanacaktır.