Poster Yazım Kuralları

1. Yazım: Çalışmalar, Microsoft Office Word programıyla yazılmalı ve aşağıdaki sayfa yapısı ayarları yapılmalıdır.
2. Sayfa ve Karakter Yapısı: Yazı karakteri Times New Roman ve 22 punto olmalıdır. Üst, Alt, Sağ ve Sol kenar boşlukları: 3 cm. İki yana yaslı. Bir buçuk satır aralıklı. Satır başı: 0.7 cm. Paragraf öncesi ve sonrası 0 cm olmalıdır.
3. Büyüklük: 60 cm en x 80 cm boy boyutlarında (dikey) olarak düzenlenmelidir. 
4. Tasarım: olarak çift sütun şeklinde hazırlanmalı ve sütunlar arasında 3 cm boşluk bırakılmalıdır
5. Logo: Başlığın sağında Gümüşhane Üniversitesinin, solunda ise Kongrenin logosu yer almalıdır.
6. Başlık: 40 punto “Times New Roman” Karakterinde, Koyu (bold) ve Büyük olarak yazılmalıdır. İki Satırı Geçmemelidir
7. Alt Başlıklar: 26 punto "Times New Roman” Karakterinde, Koyu (bold) ve İlk Harfi Büyük olarak yazılmalıdır.
8. Yazar Ad(lar)ı: 30 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. 
9. Yazar Adre(ler)i: 24 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.
10. Kaynakça: Apa formatında olmalıdır.