Özet Gönderimi

 • Kongrede sunum yapmak üzere bildiri göndermenin son tarihi 29 Ağustos 2018 dir.
 • Kongrede sunulacak sözlü, sanal ve poster bildiri sunumları ve sergi çalışmaları Türkçe veya İngilizce dilinde olabilir. Hangi dilde bildiri sunulacağı başvuru esnasında tercih edilecektir. 
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak aynı word dosyası içinde olmalıdır.
 • Sözlü bildiri sunum süreleri 15 dakika ile sınırlı olacaktır.
 • Türkçe ve İngilizce özet bildiri başlıkları 13 punto yazılmalıdır.
 • Araştırmacı(lar)'ın adı ve soyadı ilk harfleri büyük olacak şekilde ve ortalanmış olarak verilmelidir. 
 • Yazar(lar)’ın ünvanıyla birlikte çalıştığı kurum, görev yeri ve e-posta adresi 10 punto ile dipnot şeklinde yazılmalıdır. 
 • Özet metin 150-300 kelime aralığında olmak üzere 10 punto ve 3-5 anahtar kelimeden oluşmalıdır.
 • Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (tamamlanmış çalışmalar için) yer almalıdır.
 • Bildiri özet ve isteğe bağlı tam metinlerin gönderilmesi e-posta ile yapılacaktır
 • Tam metin bildiriler yazım kurallarına uygun olarak düzenlenecektir. 
 • Tüm yazılar Time New Roman yazı karakterinde ve tek satır aralık ve iki yana yaslı formatında yazılmalıdır. 


Bildiri özetlerinizi brandandbrandcity@gumushane.edu.tr adresine gönderebilirsiniz..