Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Salih YILDIZ (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Emre Ş. ASLAN (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Doç. Dr. Alper Veli ÇAM
Dr. Öğr. Üyesi Barış YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Birgül TAŞDELEN
Dr. Öğr. Üyesi Büşra TOSUNOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Emel YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Ersin DİKER
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DÜZGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Orkun DEMİRBAĞ
Öğr. Gör. Dr. Burak TÜRTEN
Öğr. Gör. Mehmet Akif GÜNAY
Arş. Gör. Dr. Ayşegül DÜZGÜN
Arş. Gör. Elif TÜRTEN
Arş. Gör. Neva DOĞAN
Murat DEMİR
Şerif DEMİRCİ